Iedere werkgever in Nederland is wettelijk verplicht hulpverleningsdiensten te organiseren die tot taak hebben om eerste hulp te verlenen aan personen die zich op het bedrijfsterrein bevinden en de schade bij een ongeval, brand of andere rampen te beperken.

Het aantal werknemers dat moet worden opgeleid en getraind tot Bedrijfshulpverlener is afhankelijk van het risicoprofiel van de betreffende organisatie.

Werknemers die door de werkgever worden aangewezen om de taken van BHV’er te verrichten, moeten beschikken over de juiste competenties en zich inzetten om deze te gebruiken, ontwikkelen en verbeteren.

Het doel van de opleiding is het voorbereiden van de deelnemers op het spelen van een actieve rol in gevaarlijke situaties, zodanig dat ze situaties juist beoordelen en adequaat reageren totdat professionele hulpdiensten (brandweer, ambulance, enz.) arriveren.

Het opleidingsprogramma is gebaseerd op de uitgangspunten van het NIBHV en bestaat uit vier basisonderdelen:
 1. Herkennen van letsel en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers in niet-spoedeisende situaties:
  1. soorten verwondingen en hun verzorging,
  2. hulp bij oogletsel,
  3. stabiliseren van botbreuken, kneuzingen en verstuikingen,
  4. hulp bij brandwonden,
  5. veilig verplaatsen van slachtoffers.
 2. Beoordeling van de toestand van het slachtoffer en optreden in levensbedreigende situaties:
  1. herkennen van circulatiestilstand en reanimatie,
  2. 1-1-2 bellen, defibrilleren met AED,
  3. stabiele zijligging,
  4. opheffen luchtwegafsluiting,
  5. stelpen van interne bloedingen,
  6. herkennen en helpen bij o.a. shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epileptische aanvallen, suikerziekte, hoofdletsel en hersenschudding.
 3. Brandbestrijding:
  1. ontstaan en verspreiding van brand,
  2. brandweerlessen en specifieke gevaren;
  3. taken van de BHV’er bij brand;
  4. controleren van een brandmelding en de procedures;
  5. soorten blusmiddelen en de bijhorende gebruiksregels.
 4. Ontruiming:
  1. rol en taak van de BHV’er bij ontruiming,
  2. wettelijke bepalingen en procedures;
  3. begeleiding van de evacuatie van personen met een beperking en buitenstaanders;
  4. voorzieningen en vluchtwegen;
  5. nooduitgangen en noodverlichting, verzamelplaats;
  6. communicatie met externe hulpdiensten.
Basiseisen

Er zijn geen beperkingen voor het volgen van de opleiding. Van de kandidaten wordt echter wel verwacht dat ze betrokken en actief deelnemen aan zowel het theoriegedeelte als de praktijkoefeningen. De functie van BHV’er vereist mentale en fysieke fitheid.

Duur van de opleiding en geldigheid van het document
 • de volledige opleiding duurt twee dagen of vier avonden van elk 4 uur over een langere periode.
  Elk van de vier onderdelen bestaat uit een theoriegedeelte en praktische oefeningen. De deelnemer ontvangt een document dat de verkregen vaardigheden bevestigt. Dit document is twee jaar geldig.
 • opfriscursus van één dag. Het verkregen document is één jaar geldig.
Examen

theorie: in de vorm van een test;
praktische oefeningen beoordeeld door de instructeur die deze leidt

Voertaal

standaard: Nederlands / Duits / Engels
voor andere talen (is de wachttijd langer): maken we gebruik van een tolk. We verwachten hierbij echter wel dat de basistermen in één van de standaardtalen bekend zijn.

Aantal deelnemers

minimaal – 7

We werken samen met gecertificeerde instructeurs en centra voor beroepsopleidingen. We beschikken over perfect uitgeruste ruimten en oefenapparatuur.
Voor realistische oefeningen in het reageren bij crisissituaties maken we gebruik van Lotus-patiënten.
LOTUS – De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers

Voor meer informatie:
contactformulier
06-54657393

07november

Aankomende opleidingen

 • zaterdag 10 november -VCA-b – Ridderkerk
 • zaterdag 17 november – VCA-b – Oldenzaal
 • vrijdag 23 november – Reachtruck – Venlo
 • maandag 26 november – Heftruck – Almelo
 • vrijdag 30 november – Reachtruck – Venlo
 • zaterdag 8 december -Heftruck – Almelo
26november

Nieuwe VCA-examens

Vanaf 1 september hebben wij nieuwe VCA-examens. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. Dit betekent dat er tijdens de cursus meer aandacht moet zijn voor het toepassen van kennis in de werksituatie. De examens hebben ook een andere opzet gekregen. Het nieuwe examen bestaat nog altijd voor een deel uit kennisvragen, maar is uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie. En wat zijn de eerste ervaringen? Zeker meer tijd nodig voor het lezen! En de resultaten? Binnenkort de statistieken van de eerste drie maanden.