We leren veel van onze kennis en vaardigheden in de praktijk.
Door te werken, leren we, verbeteren we onze vaardigheden, bouwen we ervaring op en houden we onze kennis op peil. Deze competenties kunnen worden bevestigd met erkende diploma’s en certificaten. Door de bevestiging van deze competenties stijgt de waarde van de betreffende persoon op de arbeidsmarkt.
Een EVC-procedure is een hulpmiddel om de kennis en kunde van een persoon in kaart te brengen.
Zonder weer een volledig opleidings- en/of trainingstraject te hoeven volgen, kunnen kennis en ervaring via een examen worden bevestigd.

We bieden de volgende examens aan:
Heftruckchauffeurss/Reachtruckchauffeur
Hoogwerkerchauffeur

Voor wie is EVC bedoeld?

Erkenning en bevestiging van eerder verworven competenties is van groot belang voor:

Werkzoekenden zonder officiële kwalificaties, maar met kennis en ervaring die ze bij andere werkgevers of privé hebben opgedaan. Deze competenties kunnen worden aangetoond via een examen en bevestigd met een erkend document. Werkzoekenden verbeteren hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Werknemers die door ervaring competenties hebben verkregen en op een hoger niveau functioneren dan hun laatst of hoogst behaalde diploma. De uitkomst van een EVC-procedure geeft een beeld van het actuele kennis- en vaardigheidsniveau van een werknemer. De specificatie en beoordeling van de verschillende competenties in het rapport geven een compleet beeld voor verdere analyse.

Werkgevers voor wie het belangrijk is dat ze de kwalificaties van hun werknemers kunnen aantonen en waar mogelijk verhogen. Dit vergroot de kans op inzetbaarheid van de werknemers in nieuwe projecten en kan tevens concurrentievoordeel opleveren. De beschrijving van de actuele competenties in het rapport biedt een goede grondslag voor analyse, aanpassing van opleidingen en verdere ontwikkeling.

 

Basiseisen

Actuele theoretische kennis en praktische vaardigheden die het afleggen van het examen mogelijk maken.

DUUR VAN DE OPLEIDING EN GELDIGHEID VAN HET DOCUMENT

Het examen duurt één uur per kandidaat en is bestemd voor personen die al ervaring hebben.

  • 30 minuten– mondeling theorie-examen
  • 30 minuten– praktijkexamen
  • Het examen wordt afgenomen door een bevoegde beoordelaar

De deelnemer ontvangt een rapport met een beoordeling van de verschillende competenties.
Bij een positieve beoordeling eveneens een vijf jaar geldig certificaat dat de verkregen vaardigheden bevestigt en een kaart.

Voertaal van het examen

Nederlands
Pools

Aantal deelnemers

minimaal- 4
maximaal- 8

Voor meer informatie:
contactformulier
06-54657393

07november

Aankomende opleidingen

  • zaterdag 10 november -VCA-b – Ridderkerk
  • zaterdag 17 november – VCA-b – Oldenzaal
  • vrijdag 23 november – Reachtruck – Venlo
  • maandag 26 november – Heftruck – Almelo
  • vrijdag 30 november – Reachtruck – Venlo
  • zaterdag 8 december -Heftruck – Almelo
26november

Nieuwe VCA-examens

Vanaf 1 september hebben wij nieuwe VCA-examens. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. Dit betekent dat er tijdens de cursus meer aandacht moet zijn voor het toepassen van kennis in de werksituatie. De examens hebben ook een andere opzet gekregen. Het nieuwe examen bestaat nog altijd voor een deel uit kennisvragen, maar is uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie. En wat zijn de eerste ervaringen? Zeker meer tijd nodig voor het lezen! En de resultaten? Binnenkort de statistieken van de eerste drie maanden.