Technologieën voor flensverbindingen worden toegepast in o.a. olieraffinaderijen, chemische fabrieken, elektriciteitscentrales en fabrieken voor levensmiddelen. Armaturen, leidingen en apparaten worden door uiteenlopende flenzen met elkaar verbonden. Tussen de flenzen worden pakkingen geïnstalleerd die voorkomen dat vloeistoffen of gassen weglekken.
De montage van deze pakkingen vereist grote nauwkeurigheid en de juiste kwalificaties.

Er moet rekening worden gehouden met gevaar voor:

 • explosie, brand,
 • bodem-, water- en luchtverontreiniging,
 • economische verliezen door stilstand tijdens montage en vervanging.

Het doel van de opleiding is het vergaren van theoretische kennis en het kunnen toepassen van deze kennis in de praktijk. Er wordt extra aandacht besteed aan veiligheid, nauwkeurigheid van de montage en productiviteit.

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen
 1. Theorie:
  1. Procedures en taken van de flensmonteur,
  2. handgereedschappen en pneumatische gereedschappen;
  3. meetgereedschappen;
  4. tapbouten en flenzen;
  5. soorten flenzen, hun voordelen en beperkingen;
  6. pakkingen en hun toepassing;
  7. standaard afmetingen;
  8. internationale kleurcodering;
  9. werkmethodes, apparaten en kranen;
  10. montage en demontage.
 2. Praktijk:
  1. toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen,
  2. inspectie werkomgeving;
  3. controle en selectie van pakkingen;
  4. werkvolgorde;
  5. praktische oefeningen onder begeleiding van een instructeur.
Basiseisen

Geen medische bezwaren tegen uitvoeren van het beroep. Grote nauwkeurigheid, beheersing, productiviteit en stressbestendigheid.

Duur van de opleiding en geldigheid van het document
 • de volledige opleiding duurt twee dagen
  • 1. eerste dag: vier uur lezingen over de theorie en uitdelen van studiemateriaal; vier uur praktische oefeningen: kennismaking met materialen, gereedschappen, soorten flenzen en pakkingen,
  • 2. tweede dag: vier uur praktische oefeningen op een simulatiemodel en examen,
 • bijscholingscursus bestemd voor personen die al ervaring hebben met het werken als flensmonteur en wiens bevoegdheden verlengd moeten worden. Deze duurt één dag, waarbij de nadruk ligt op veiligheid, kennis van de procedures en perfectionering van de techniek voor montage en demontage op een simulatiemodel.

De deelnemer ontvangt een vijf jaar geldig certificaat dat de verkregen vaardigheden bevestigt en een kaart.

Examen

theorie: in de vorm van een schriftelijke test;
vier praktische opdrachten binnen 60 minuten op een simulatiemodel, beoordeeld door de instructeur die deze leidt

Voertaal

Nederlands
Pools

Aantal deelnemers

minimaal – 6
maximaal – 10

We werken samen met gekwalificeerde en ervaren instructeurs. We beschikken over professionele oefenapparatuur en goed uitgeruste ruimten.

Voor meer informatie:
contactformulier
06-54657393

07november

Aankomende opleidingen

 • zaterdag 10 november -VCA-b – Ridderkerk
 • zaterdag 17 november – VCA-b – Oldenzaal
 • vrijdag 23 november – Reachtruck – Venlo
 • maandag 26 november – Heftruck – Almelo
 • vrijdag 30 november – Reachtruck – Venlo
 • zaterdag 8 december -Heftruck – Almelo
26november

Nieuwe VCA-examens

Vanaf 1 september hebben wij nieuwe VCA-examens. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. Dit betekent dat er tijdens de cursus meer aandacht moet zijn voor het toepassen van kennis in de werksituatie. De examens hebben ook een andere opzet gekregen. Het nieuwe examen bestaat nog altijd voor een deel uit kennisvragen, maar is uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie. En wat zijn de eerste ervaringen? Zeker meer tijd nodig voor het lezen! En de resultaten? Binnenkort de statistieken van de eerste drie maanden.