VCA – System zarządzania warunkami pracy pod względem bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

System VCA wymaga według ściśle określonej listy kryteriów (De VGM Checklist Aannemers), aby zatrudnieni pracownicy/podwykonawcy dysponowali dostateczną wiedzą dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz stosowali ją w praktyce poprzez aktywne współtworzenie środowiska pracy i stałą poprawę warunków pracy na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Jest to wielopłaszczyznowy program mający na celu testowanie i uznanie poprzez certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska usługodawców.

Znajduje on zastosowanie w branżach o podwyższonym ryzyku pracy takich jak:

 • budownictwo,
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł stoczniowy,
 • przemysł elektrotechniczny,
 • w usługach technicznych: budowa rusztowań, izolacje, czyszczenie i malowanie przemysłowe,
 • transport.

Cel szkolenia VCA (popularnie zwanego BHP):
Pracujesz w jednym z wyżej wymienionych sektorów?
Twoja praca będzie wymagała dyplomu VCA lub chcesz aby takie szkolenie znalazło się w Twoim CV?
Chcesz przeszkolić swoich pracowników?
Twoja firma działa juz w Holandii, Belgii lub innym kraju UE i zatrudniasz przeszkolonych VCA pracowników?

To moment, żeby pomyśleć nad certyfikacją całej firmy!
Potrafimy wspomóc i przeprowadzić Twoją firmę przez ten proces.

Który Dyplom VCA jest wymagany, zależy od pełnionej przez pracownika funkcji:

 • VCA-BASIS – podstawowy jest dla pracowników liniowych operacyjnych.Pisemny egzamin w formie testu na komputerze można zdawać standardowo w językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, portugalskim, tureckim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim i litewskim. Inne języki sa możliwe po uzgodnieniu i za dodatkową opłatą. Należy liczyć się rownież z dłuższym czasem oczekiwania na egzamin.
  Dla kandydatów, którzy maja trudności z czytaniem np. dysleksja są możliwości zdawania egzaminu “czytanego”,  gdzie oprócz tekstu na monitorze komputera, kandydat korzysta również z nagrania dźwiękowego tekstu przez słuchawki.
  Egzamin w tej formie można zdawać również w języku polskim.
 • VCA-VOL – dla kierowników operacyjnych, brygadzistów i ZZP.Egzamin można zdawać w językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim i francuskim.
  Materiał jest rozszerzony o zagadnienia związane miedzy innymi z rozpoznawaniem niebezpiecznych sytuacji i działań, zapobieganiem wypadkom, zakładowym planom alarmowym i organizowaniem zebrań toolbox.
 • VCU-VIL – dla intercendentów i pracowników biur pośrednictwa pracy.Egzamin można zdawać w języku niderlandzkim lub angielskim.
  Materiał pokrywa się z VCA-VOL z wyłączeniem części nie dotyczących pracowników biura takich jak np. analiza ryzyka, a dodatkowo zawiera wiedzę dotyczącą ustawodawstwa i zależności odpowiedzialności w stosunkach zleceniodawca- biuro pośrednictwa pracy -pracownik.
Program szkolenia VCA-B obejmuje:

– warunki pracy, środowisko i ustawodawstwo V&G,
– warunki pracy w praktyce,
– materiały niebezpieczne,
– etykiety i oznaczenia,
– prąd elektryczny,
– zagrożenie pożarem i wybuchem,
– praca w przestrzeniach zamkniętych,
– ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy,
– urządzenia wciągające i podnoszące,
– praca na wysokości,
– narzędzia ręczne,
– maszyny narzędziowe,
– środki ochrony osobistej.

Wymagania wstępne

Dostateczne władanie, a szczególnie rozumienie języka, w którym zdaje się egzamin.
Zalecamy zdobywanie wiedzy w języku ojczystym, a następnie dokształcanie w języku obcym do egzaminów VCA-VOL i VCU-VIL.

Czas trwania szkolenia i ważność dokumentu

kurs jednodniowy:
Kursant otrzymuje materiały do nauki tydzień przed dniem kursu i studiuje samodzielnie.
Kurs włącznie z egzaminem trwa do 10 godzin zegarowych, wliczając przerwy na posiłek i kawę.

kurs dwudniowy:
Pierwszy dzień – czterogodzinny wykład teoretyczny i rozdanie materiałów do samodzielnej nauki.
Kursant studiuje przez tydzień samodzielnie i wykonuje samodzielnie test próbny.
Drugi dzień (tydzień później) trzy godziny zajęć zakończonych egzaminem pisemnym.
Razem w drugim dniu do 5 godzin zegarowych

Egzamin bez szkolenia też jest możliwy!
Taką formę wybierają często osoby, których ważność dyplomów właśnie się skończyła.

Po zaliczonym egzaminie uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę ważny dziesięć lat oraz kartę. Wyniki są znane i przekazywane już po zakończeniu testu. Wszystkie dyplomy są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Dyplomów (CDR).

Egzamin

na komputerze w formie testu:

 • VCA-BASIS | 40 pytań | 60 minut |
 • VCA-VOL | 70 pytań | 75 minut |
 • VCU-VIL | 70 pytań | 75 minut |
Język wykładowy szkoleń

niderlandzki
polski
niemiecki
angielski

Ilość uczestników

Minimalnie –  8,
Maksymalnie – nie ma ograniczeń, ale jednorazowo preferujemy grupy do 15 osób.

Dysponujemy stałymi, dobrze wyposażonymi lokalami szkoleniowymi w Hengelo, Hoogeveen, Groningen i Ridderkerk.
Na życzenie możemy rownież szkolić pracowników i odbierać egzaminy w ich miejscu pracy. Sala musi wtedy odpowiadać wymogom określonym w regulaminie egzaminacyjnym. Jej wybór jest zawsze wcześniej kontrolowany przez UP educatie.

Dodatkowe informacje:
formularz kontaktowy
tel. 0654657393

28kwiecień

Komunikacja w środowisku wielokulturowym – krok do sukcesu zawodowego

Realizacja projektu „Komunikacja w środowisku wielokulturowym – krok do sukcesu zawodowego” dobiegła końca. Mamy ciekawe wspomnienia i bogate doświadczenia ze wspólnej pracy nad pakietami edukacyjnymi. W najbliższym czasie przedstawimy Państwu dwie wersje głównego rezultatu projektu, które zatytułowaliśmy „Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera umiejętności komunikacyjnych w środowisku wielokulturowym” i opatrzyliśmy wskazówkami do wdrażania. Czytaj więcej

26październik

Terminy szkoleń

 • sobota 10 listopada -VCA-b – Ridderkerk
 • sobota 17 listopada – VCA-b – Oldenzaal
 • piątek 23 listopada – Reachtruck – Venlo
 • poniedziałek 26 listopada – Heftruck – Almelo
 • piątek 30 listopada – Reachtruck – Venlo
 • sobota 8 grudnia -Heftruck – Almelo