Każdy pracodawca w Holandii jest prawnie zobowiązany do zorganizowania służb ratowniczych, których zadaniem jest udzielanie pierwszej pomocy osobom znajdującym się na terenie zakładu oraz ograniczanie szkód w razie wypadku, pożaru lub innych katastrof.

Liczba pracowników, których trzeba szkolić i trenować jako Ratowników reagowania kryzysowego zależy od stopnia ryzyka w danej organizacji.

Pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę do pełnienia zadań Ratownika BHV muszą posiąść odpowiednie kompetencje oraz pracować nad ich dostosowaniem, rozwojem i doskonaleniem.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia aktywnej roli w sytuacji zagrożenia, tak aby potrafili właściwie ocenić sytuację i adekwatnie reagować do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, etc.).

Program szkolenia jest oparty na założeniach NIBHV i obejmuje cztery zasadnicze części:
 1. Rozpoznanie urazu i udzielenie pierwszej pomocy ofiarom w sytuacji nie zagrażającej życiu:
  1. rodzaje ran i ich opatrywanie,
  2. postępowanie przy urazach oka,
  3. unieruchamianie złamań kości oraz skręceń i zwichnięć,
  4. postępowanie przy oparzeniach,
  5. bezpieczne przemieszczanie ofiary.
 2. Ocena stanu ofiary i postępowanie w sytuacjach zagrażających życiu:
  1. rozpoznanie zatrzymania krążenia i reanimacja,
  2. alarmowanie 1-1-2, defibrylacja aparatem AED,
  3. stabilizacja w pozycji fizjologicznej,
  4. zadławienia i udrażnianie dróg oddechowych,
  5. tamowanie krwotoków zewnętrznych,
  6. rozpoznanie i postępowanie przy m.in. wstrząsie, dusznicy bolesnej, zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, epilepsji, cukrzycy, urazach głowy i wstrząśnieniu mózgu.
 3. Zwalczanie pożaru:
  1. powstanie i rozprzestrzenianie sie pożaru,
  2. klasy pożarów i specyficzne zagrożenia,
  3. zadania Ratownika BHV podczas pożaru,
  4. kontrola zgłoszenia i procedury,
  5. rodzaje i zasady użycia środków gaśniczych.
 4. Ewakuacja:
  1. rola i zadania Ratownika BHV przy ewakuacji,
  2. ustalenia prawne i procedury,
  3. pomoc w ewakuacji osób niepełnosprawnych i osób z zewnątrz,
  4. instalacje i drogi ewakuacyjne,
  5. wyjścia i oświetlenie awaryjne, miejsce zbiórki,
  6. komunikacja z zewnętrznymi służbami ratowniczymi.
Wymagania wstępne

Nie ma ograniczeń w możliwości szkolenia, niemniej od kandydatów oczekuje sie zaangażowania i aktywnego udziału zarówno w części teoretycznej, jak i ćwiczeniach praktycznych.
Należy być świadomym, że funkcja Ratownika BHV wymaga odporności psychicznej oraz sprawności fizycznej.

Czas trwania szkolenia i ważności dokumentu
 • pełne szkolenie trwa dwa dni lub cztery wieczory po 4 godziny rozłożone w czasie.
  Każda z czterech części zawiera teorię i ćwiczenia praktyczne. Uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający zdobyte umiejętności ważny dwa lata.
 • szkolenie odświeżające trwa jeden dzień, a uzyskany dokument jest ważny jeden rok.
Egzamin

teoria – ustny lub w formie pisemnego testu,
zadania praktyczne ocenia prowadzący instruktor.

język wykładowy

standardowo: niderlandzki / niemiecki / angielski
w innych językach (dłuższy czas oczekiwania): korzystamy z pomocy tłumacza, a podstawowe pojęcia powinny być znane w jednym z języków standardowych.

ilość uczestników

minimalnie – 7

Współpracujemy z certyfikowanymi instruktorami i ośrodkami szkoleń zawodowych. Dysponujemy doskonale wyposażonymi pomieszczeniami i sprzętem do ćwiczeń.
Do realistycznego ćwiczenia reagowania kryzysowego korzystamy z usług Pacjentów Lotus.

LOTUS – De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers

Dodatkowe informacje:
formularz kontaktowy
tel. 0654657393

28kwiecień

Komunikacja w środowisku wielokulturowym – krok do sukcesu zawodowego

Realizacja projektu „Komunikacja w środowisku wielokulturowym – krok do sukcesu zawodowego” dobiegła końca. Mamy ciekawe wspomnienia i bogate doświadczenia ze wspólnej pracy nad pakietami edukacyjnymi. W najbliższym czasie przedstawimy Państwu dwie wersje głównego rezultatu projektu, które zatytułowaliśmy „Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera umiejętności komunikacyjnych w środowisku wielokulturowym” i opatrzyliśmy wskazówkami do wdrażania. Czytaj więcej

26październik

Terminy szkoleń

 • sobota 10 listopada -VCA-b – Ridderkerk
 • sobota 17 listopada – VCA-b – Oldenzaal
 • piątek 23 listopada – Reachtruck – Venlo
 • poniedziałek 26 listopada – Heftruck – Almelo
 • piątek 30 listopada – Reachtruck – Venlo
 • sobota 8 grudnia -Heftruck – Almelo