VCA – Beheersysteem voor arbeidsomstandigheden voor veiligheid, gezondheid en milieu

Het VCA-systeem bepaalt aan de hand van een nauwkeurig omschreven criterialijst (de VGM Checklist Aannemers) of werknemers/onderaannemers voldoende kennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en die kennis in de praktijk toepassen door actief mee te werken aan een veilige werkomgeving en doorlopende verbetering van de arbeidsomstandigheden op alle functieniveaus. Het is een veelzijdig programma dat het beheersysteem voor veiligheid, gezondheid en milieu van dienstverleners test en erkent door middel van certificering.

Het wordt toegepast in branches met een verhoogd arbeidsrisico, zoals:

 • bouwnijverheid,
 • machine-industrie;
 • scheepsbouw;
 • elektrotechnische dienstverlening;
 • technische dienstverlening: steigerbouw, isolatie, industrieel reinigen en schilderen;
 • transport.

Doel van de VCA-opleiding:

Werkt u in één van bovengenoemde sectoren?
Is voor uw werk een VCA-diploma vereist of wilt u deze opleiding vermelden op uw cv?
Wilt u uw werknemers opleiden?
Uw bedrijf is al actief in Nederland, België of een ander EU-land en u heeft werknemers in dienst met een VCA-opleiding?

Dan is dit het moment om na te denken over certificering van uw hele bedrijf!
We ondersteunen uw bedrijf en begeleiden het gehele proces.

Welk VCA-diploma nodig is, hangt af van de functie waarin de werknemer werkzaam is:

 • B-VCA – basisveiligheid voor operationele medewerkers.
  Er wordt een schriftelijk examen afgenomen in de vorm van een computertest in de standaardtalen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Portugees, Turks, Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Italiaans, Spaans en Litouws. Andere talen zijn in overleg en tegen extra betaling mogelijk. U moet er dan tevens op rekenen dat u langer moet wachten voordat u examen kunt doen. Kandidaten die problemen hebben met lezen, door bijv. dyslexie, kunnen een voorleesexamen doen. Naast de tekst op de monitor hoort de kandidaat ook een geluidsopname van de tekst door een koptelefoon.
  Het examen in deze vorm wordt ook afgenomen in het Pools.
 • VCA-VOL – voor operationeel leidinggevenden, teamleiders en zzp’ers.
  Het examen wordt afgenomen in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans.
  Het materiaal is uitgebreid met thema’s over onder andere herkenning van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.
 • VCU-VIL – voor intercedenten en werknemers van arbeidsbemiddelingsbureaus.
  Het examen wordt afgenomen in het Nederlands of Engels.
  Het materiaal is hetzelfde als VOL-VCA, met uitzondering van de delen die niet relevant zijn voor de werknemers van het bureau, bijv. risicoanalyse, en bevat daarnaast kennis over wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie “werkgever – uitzendbureau – uitzendkracht”.
Het opleidingsprogramma B-VCA bestaat uit de volgende onderdelen

– arbeidsomstandigheden, milieu en wetgeving V&G;
– arbeidsomstandigheden in de praktijk;
– gevaarlijke materialen;
– etiketten en aanduidingen;
– elektrische stroom;
– brand- en explosiegevaar;
– werken in gesloten ruimten;
– algemene eisen aan de werkplek;
– trek- en hefwerktuigen;
– werken op hoogte;
– handgereedschappen;
– werktuigmachines;
– persoonlijke beschermingsmiddelen.

Basiseisen

Voldoende beheersing en begrip van de taal waarin het examen wordt afgelegd.
We raden u aan om de kennis in uw moedertaal te vergaren en vervolgens uzelf bij te scholen in de vreemde taal voor de examens VOL-VCA en VIL-VCU.

Duur van de opleiding en geldigheid van het document

eendaagse cursus:
De cursist ontvangt de opleidingsmaterialen een week voor aanvang van de cursus en studeert zelfstandig.
De cursus, inclusief examen, duurt tot 10 klokuren, inclusief maaltijd- en koffiepauzes.

tweedaagse cursus:
Eerste dag: theoretische lezing van vier uur en uitreiken van materialen voor zelfstudie.
De cursist studeert gedurende een week zelfstandig en maakt een proefexamen.
Tweede dag (een week later) – drie lesuren, afgesloten met een schriftelijk examen.
In totaal duurt de tweede dag 5 klokuren

Het is ook mogelijk om een examen af te leggen zonder de opleiding te volgen!
Deze vorm wordt vaak gekozen door personen bij wie de geldigheid van het diploma’s is verlopen.

Als de deelnemer is geslaagd voor het examen, ontvangt deze een tien jaar geldig diploma dat de verkregen kennis bevestigt en een kaart. De resultaten worden direct na afloop van de test bekendgemaakt. Alle diploma’s worden geregistreerd in het Centraal diplomaregister (CDR).

Examen

op de computer in de vorm van een test:

 • VCA-BASIS | 40 vragen | 60 minuten
 • VCA-VOL | 70 vragen | 75 minuten
 • VCU-VIL | 70 vragen | 75 minuten
Voertaal van de opleidingen

Nederlands
Pools
Duits
Engels

Aantal deelnemers

Minimaal: 8
Maximaal: onbeperkt, maar we geven de voorkeur aan groepen van maximaal 15 personen.

We beschikken over vaste, goed uitgeruste opleidingsruimten in Hengelo, Hoogeveen, Groningen en Ridderkerk.
Op verzoek kunnen we de werknemers ook opleiden en examens afnemen op hun werkplek. De ruimte moet dan wel voldoen aan de eisen die zijn bepalend in het examenreglement. De keuze voor de ruimte wordt altijd vooraf gecontroleerd door UP educatie.

Voor meer informatie:
contactformulier
06-54657393

07november

Aankomende opleidingen

 • zaterdag 10 november -VCA-b – Ridderkerk
 • zaterdag 17 november – VCA-b – Oldenzaal
 • vrijdag 23 november – Reachtruck – Venlo
 • maandag 26 november – Heftruck – Almelo
 • vrijdag 30 november – Reachtruck – Venlo
 • zaterdag 8 december -Heftruck – Almelo
26november

Nieuwe VCA-examens

Vanaf 1 september hebben wij nieuwe VCA-examens. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. Dit betekent dat er tijdens de cursus meer aandacht moet zijn voor het toepassen van kennis in de werksituatie. De examens hebben ook een andere opzet gekregen. Het nieuwe examen bestaat nog altijd voor een deel uit kennisvragen, maar is uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie. En wat zijn de eerste ervaringen? Zeker meer tijd nodig voor het lezen! En de resultaten? Binnenkort de statistieken van de eerste drie maanden.