Het doel van de taalcursus Nederlands is persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van buitenlanders in Nederland, vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt, integratie in de Nederlandse samenleving, en kennismaking met de Nederlandse cultuur en tradities.
Wij bieden taalcursussen aan:

 1. Als onderdeel van een pakket beroepsopleidingen. De nadruk ligt op communicatie op het werk en het verkrijgen van een woordenschat, die is aangepast aan de individuele behoeften van de klant/opdrachtgever bij een concreet bedrijf. De cursus duurt 12-26 weken, met eens per week een les van 3 uur.
  Het leren van een vreemde taal is een langdurig proces. Het vereist motivatie, inzet en consequent gebruik, zowel van de studerende werknemer als van zijn werkgever.
  Tot het moment waarop uw werknemer de Nederlandse taal beheerst op een niveau waarop goede communicatie tijdens het werk en het kunnen gebruiken van Nederlandstalige documenten mogelijk is, bieden wij u vertalingen van formulieren, bedrijfsreglementen en andere procedures.
 2. Algemene cursussen – Nederlandse taal en cultuur vanaf niveau A0
  • Volgens het programma ’Stap’: dit vormt de voorbereiding op de staatsexamens op niveau NT2 programma I
  • Volgens het programma ’Contact’: dit vormt de voorbereiding op de staatsexamens op niveau NT2 programma II
Voor wie is het staatsexamen NT2 bedoeld?
 • voor ingezetenen en personen die een permanente verblijfsvergunning of het staatsburgerschap aanvragen,
 • voor personen die hun opleiding en diploma’s in Nederland willen laten erkennen,
 • voor personen die verder willen studeren in Nederland op het niveau
  • MBO – NT2 programma I
  • HBO of Nederlandstalige universitaire studies – NT2 programma II
 • voor niet-ingezetenen die momenteel werken op een hoger niveau dan hun beheersingsniveau van de Nederlandse taal, wat door hun laatst behaalde diploma wordt bevestigd.
Basiseisen

Kennis van de grammatica van de moedertaal, basiskennis op het gebied van syntaxis en morfologie helpt bij het sneller beheersen van de taal.
Bij de ontwikkeling van onze effectieve taalopleidingsprogramma’s maken we gebruik van adviezen en ondersteuning van linguïsten van de Universiteit van Leiden

Duur van het examen en geldigheid van het document

Het NT2-diploma is levenslang geldig.
Het examen bestaat uit vier onderdelen:

 • Luisteren,
 • Schrijven,
 • Lezen,
 • Spreken.

en duurt twee dagen; op elke dag twee onderdelen:
– als u alle vier onderdelen haalt, ontvangt u het NT2-diploma;
– als u 1-3 van de onderdelen haalt, ontvangt u een certificaat voor elk behaald examenonderdeel.

U kunt in de loop van de tijd ook in elk onderdeel apart examen doen. U ontvangt dan een certificaat voor het behaalde examenonderdeel.

Examen

Het examen wordt enkele keren per jaar afgenomen op vaste locaties in Nederland:

Voertaal van het examen

Nederlands

Meer informatie is over de NT2-examens en de voorbereiding hierop vindt u op de website:
Staatsexamenkandidaat – DUO
Staatsexamens Nt2
Staatsexamen Nederlands als tweede taal (PDF)

Voor meer informatie:
contactformulier
06-54657393

07november

Aankomende opleidingen

 • zaterdag 10 november -VCA-b – Ridderkerk
 • zaterdag 17 november – VCA-b – Oldenzaal
 • vrijdag 23 november – Reachtruck – Venlo
 • maandag 26 november – Heftruck – Almelo
 • vrijdag 30 november – Reachtruck – Venlo
 • zaterdag 8 december -Heftruck – Almelo
26november

Nieuwe VCA-examens

Vanaf 1 september hebben wij nieuwe VCA-examens. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. Dit betekent dat er tijdens de cursus meer aandacht moet zijn voor het toepassen van kennis in de werksituatie. De examens hebben ook een andere opzet gekregen. Het nieuwe examen bestaat nog altijd voor een deel uit kennisvragen, maar is uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie. En wat zijn de eerste ervaringen? Zeker meer tijd nodig voor het lezen! En de resultaten? Binnenkort de statistieken van de eerste drie maanden.